fa-IRen-US
جستجو
پنجشنبه, 24 خرداد,1403
Menu

جزئیات مطلب

سومین جلسه دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای FATF در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه­‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سومین جلسه از این دوره که در روز دوشنبه 18 مهر برگزار شد، معاون سازمان سرمایه­گذاری درخصوص نحوه کارکرد FATF و عملکرد گروه ویژه قدام مالی و مسئولیت آنها و همچنین استانداردها و عملیاتی شدن آن بحث و بررسی گردید و براتی در ادامه درخصوص دسته بندی و تقسیم سطوح کشورها توسط FATF توضیحاتی را رائه نمود.

دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای FATF بصورت هفتگی در سالن خلیج فارس این سامان برگزار می‌گردد. |پایان پیام|

انتخابگر پوسته

دی ان ان