جستجو
دوشنبه, 31 اردیبهشت,1403
Menu

باسمه تعالی

راهبرد مشارکت

استناد قانونی

 

مطابق با بند ۲ ماده ۹ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۸، شهروندان حق دارند تا سیاست ها،فرآیندها،تصمیمات و اقدامات را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند .

متن راهبرد :

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران پیش نویس مصوبات و مقررات صادره خود اعم از بخشنامه ها،آیین نامه ها،دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با خدمات دستگاه به عموم مردم و حوزه کسب و کار را پیش از ابلاغ فاقد طبقه بندی از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض اظهارنظر عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به بررسی و در صورت نیاز اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید .

علی فکری                       

معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری

 

بیانبه راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت

Loading


  • {code}

دی ان ان