جستجو
جمعه, 04 فروردین,1402
Menu
1 بازدید

آیا بانک نیازهای ویژه توسعه زنان را نیز مورد نظر قرار می دهد؟

بانک به اهمیت نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی واقف است و تاکید را بر آموزش زنان و پذیرش فعالیتهای توسعه روستایی جهت رفاه آنان می گذارد. بخش ویژه ای نیز جهت رسیدگی به وضعیت زنان و سازمانهای غیر دولتی تاسیس شده است. 

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:41:48
1 بازدید

آْیا بانک عوامل زیست محیطی را در تصمیم خود مبنی بر تامین مالی یک طرح در نظر می‌گیرد

بانک حفظ محیط زیست را برای توسعه پایدار امری لازم و مهم می داند. اگرچه بانک در جایگاهی نیست که برنامه های زیست محیطی کلان را تقبل کند و یا طرحهای جدیدی را ارزیابی نماید اما اولویت را به طرحهای می دهد که مغایر با حفظ محیط زیست نباشد.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:41:34
1 بازدید

آیا بانک مطالعات امکان سنجی برای طرحهای بخش خصوصی را نیز تامین مالی می‌نماید؟

دستور کار استراتژیک میان مدت بانک اولویت بالایی را برای توسعه بخش خصوصی تامل شده است. بدین معنا که بانک اقدام به تامین مالی مطالعات امکان سنجی و تقبل برنامه های ظرفیت‌سازی در حدود ضوابط و شرایط مشخص به عنوان بخشی از عملیات کمک فنی در کشورهای عضو می نماید.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:41:17
1 بازدید

چگونه بانک به توسعه بخش خصوصی کمک می نماید؟

بانک از طریق شیوه های مستقیم تامین مالی همچون فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک،‌ مشارکت سهمی، تقسیم سود و دیگر ابزارهای پیشبرد تجارت به بخش خصوصی کمک می نماید. بانک همچنین اقدام به ارائه تامین مالی کمکهای فنی به شکل وام و یا کمک بلاعوض با شرایط مشخص جهت برنامه ریزی ظرفیت سازی و انجام مطالعات امکان سنجی می نماید. بعلاوه ، بانک اقدام به اعطای خطوط اعتباری تامین مالی به نهادهای تامین مالی توسعه ای برای پروژه های با مقیاس کوچک و متوسط و همچنین خطوط کمک فنی جهت کمک به شرکتهای کوچک و ...

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:41:03
1 بازدید

آیا بانک با سازمانهای غیر دولتی نیز همکاری می نماید؟

بانک همکاری محدودی با سازمانهای غیر دولتی دارد. بدین ترتیب که به بررسی احتمال گسترش همکاری با سازمانهای غیر دولتی در حوزه هایی همچون مبادله اطلاعات، توسعه شرکتهای بسیار کوچک اعتباری و پذیرش مطالعات و همکاری در نظارت بر اجرای طرح می نماید. حوزه فعالیت توسعه زمان و شرکتهای بسیار کوچک نیز در قالب حوزه هایی قرار می گیرند که ممکن است مورد همکاری بانک یا سازمانهای غیر دولتی واقع شوند.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:40:46
2 بازدید

چه کسی و یا مرجعی می تواند برای تامین مالی پروژه ها اقدام نماید؟ و رویه هایی که می‌بایست طی شوند چه می باشد؟

هر ذینفع یا متقاضی بالقوه ای از یک کشور عضو، خواه از بخش دولتی یا خصوصی، می تواند جهت تامین مالی طرح اقدام و درخواست نماید. درخواست می باید از طریق کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) باشد، درخواست رسمی می باید همراه با یک گزارش توجیهی و منعکس کننده ابعاد مهم پروژه از جمله زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و فنی باشد. پس از بررسی گزارش موصوف، بانک کارشناسان فنی خود را به کشور عضو جهت ارزیابی پروژه و گزارش توجیهی اعزام می نماید. در صورتی که پروژه ...

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:40:28
1 بازدید

معیار انتخاب بانک توسعه اسلامی جهت تامین مالی پروژه ها چیست؟

الف) از اولویت بالایی در کشورهای عضو برخوردار باشد. ب) اولویتهای مندرج در دستور کار استراتژیک میان مدت بانک توسعه اسلامی را رعایت نماید ج) به لحاظ فنی قابل توجیه باشد د) به لحاظ اقتصادی و مالی قابل توجیه باشد شایان ذکر است که به آن دسته از پروژه های منطقه ای که سبب پیشبرد همکاری میان کشورها می گردند نیز توجه خاصی می گردد.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:40:13
1 بازدید

آیا بانک با سازمانهای غیردولتی همکاری می نماید؟

- بانک دارای همکاری محدود با سازمانهای غیر دولتی است و احتمال گسترش همکاری با سازمانهای غیر دولتی را در حوزه هایی همچون تبادل اطلاعات،‌ توسعه بنگاههای کوچک و کمک به نظارت بر اجرای پروژه ها در دست مطالعه و بررسی دارد. حوزه فعالیتهای توسعه زنان و بنگاههای کوچک در میان حوزه هایی قرار دارد که بیشترین حوزه تاکید بانک با سازمانهای غیر دولتی است.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:39:58
1 بازدید

آیا بانک در تامین مالی پروژه ها مشارکت می نماید؟

- بانک اقدام به مشارکت در تامین مالی پروژه ها در کشورهای عضو با نهادهای تامین مالی توسعه‌ای بین المللی و منطقه ای و همچنین گروه هماهنگی (صندوق عرب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، صندوق سعودی برای توسعه، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب، صندوق اوپک برای توسعه بین المللی، صندوق ابوظبی برای توسعه و بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا) می نماید.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:39:40
1 بازدید

کارمزد (Service Fee) چقدر است و چه تفاوتی با نرخ سود دارد؟

- کارمزد بانک درخصوص وام جهت پوشش هزینه های اجرایی واقعی مربوط به پروژه صورت می گیرد و با نرخ سود متفاوت است چرا که کارمزد هزینه واقعی است که از سوی بانک متحمل می گردد، در حالی که نرخ سود، پرداختی است که جهت استفاده از وجوه صورت می پذیرد.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:39:26
1 بازدید

شیوه های مختلف تامین مالی بانک چه می باشند؟

- بانک اقدام به تامین مالی پروژه ها از منابع سرمایه ای عادی خود و از طریق وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی،‌ کمکهای فنی، مشارکت در سهامی، تقسیم سود، استصناع و دیگر خطوط اعتباری واگذار شده به موسسات مالی توسعه ملی تامین مالی می نماید.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:39:13
1 بازدید

زبانهای رسمی بانک چه می باشند؟

- عربی، زبان رسمی بانک است. بعلاوه زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز به عنوان زبانهای کاری مورد استفاده قرار می گیرند.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:38:59
1 بازدید

آیا سیستم سهمیه ای برای جذب و استخدام نیروها وجود دارد؟

- بانک پرسنل خود را بر مبنای صلاحیت و تجربه انتخاب می کند و هیچ سیستم سهمیه ای برای استخدام نیروها وجود ندارد. در هرحال،‌ همچون دیگر بانکهای توسعه ای چند ملیتی، بانک توسعه اسلامی توجه خود را به گزینش پرسنل بر مبنای جغرافیایی تا حد امکان قرار می دهد، در حالی که به حفظ هماهنگی سازمانی ، استانداردهای کارآیی و روحیه اخلاقی پرسنل اهمیت می دهد.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:38:37
1 بازدید

نحوه استخدام در بانک چگونه است؟

- بانک اقدام به آگهی برای جذب نیرو در نشریه های بین المللی و یک تعداد محدود نشریه در کشورهای عضو می نماید. شخص متقاضی می تواند در پاسخ به آگهی ها درخواست خود را مستقیماً به مدیر اداره مدیریت منابع انسانی همراه با شرح کامل صلاحیت و تجارب خود ارسال نماید. بانک همچنین دارای برنامه ای برای جذب متخصصین جوان می باشد.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:38:23
1 بازدید

آیا بانک دارای دفاتر منطقه ای است؟ وظایف اصلی این دفاتر چه می باشند؟

- بله، بانک دارای سه دفتر منطقه ای در رباط (مراکش)، کوالالامپور (مالزی) و آلماتی (قزاقستان) است و یک مرکز کشاورزی بیوسالین نیز در دوبی دارد. کارکردها و وظایف اصلی دفاتر منطقه ای عبارتند از: - دفتر ارتباطی بانک برای کشورهای عضو آن منطقه - کمک به شناسایی و پیگیری پروژه - بازاریابی شیوه های تامین مالی بانک و توضیح سیاستها و رویه های بانکی - کمک به استخدام نیروی انسانی - کمک به فعالیتهای توسعه بخش خصوصی - کمک به آماده سازی و سازماندهی ماموریتها - کمک به آماده ...

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:38:09
1 بازدید

کانالهای عمده ارتباطی با کشورهای عضو کدامند؟

- بنابر اساسنامه بانک، هر کشور عضو لازم است که کانالهای ارتباطی خود را جهت تبادل موثر و بهنگام اطلاعات ایجاد نماید. نمایندگان هیات عامل در ایران (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و نماینده علی‌البدل (رئیس کل سازمان سرمایه گذاری) جزء بالاترین سطوح کانالهای ارتباطی محسوب می گردند. بانک همچنین اقدام به ایجاد کانونهای تماس (Focal Points) در سطوح متفاوت جهت اجرای برنامه های ویژه خود همچون "برنامه همکاری فنی TCP" ،" برنامه تامین مالی صادرات EFS" و هماهنگی با نهادهای مالی توسعه ملی (NDFIs) و بانکهای اسلامی نموده است.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:37:51
1 بازدید

ماهیت روابط بانک با سازمان کنفرانس اسلامی و کمیته های متعدد و سازمانهای وابسته به آن چگونه است؟

- بانک توسعه اسلامی یکی از ارگانهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است. ارگانهای تخصصی معمولاً دارای هیات مدیره مستقل می باشند. بانک، یک ناظر دائم در کلیه جلسات و کمیته های سازمان کنفرانس اسلامی است و همکاری نزدیکی با دیگر ارگانهای فرعی، تخصصی و وابسته دارد. همچنین بانک دارای رابطه ویژه ای با کمیته دائمی همکاری تجاری و اقتصادی (کومسک) است.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:37:36
1 بازدید

آیا بانک در امور کشورهای عضو مداخله می نماید

- بانک، یک نهاد توسعه ای است و لذا هیچگونه موضع سیاسی یا دخالتی را در امور سیاسی کشورهای عضو اتخاذ نمی کند.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:37:18
1 بازدید

سهامداران عمده بانک کدام کشورها هستند؟

- در حال حاضر و بر مبنای سهام پرداخت شده، هفت کشور عربستان سعودی، کویت، لیبی، ایران، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر از سهامداران عمده بانک محسوب می گردند.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:37:05
1 بازدید

اهداف اصلی بانک چه می باشد؟

- در راستای اهداف کلی ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، بانک اقدام به تامین مالی پروژه‌ها و برنامه های سودده در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشورهای عضو می نماید. بانک همچنین مبادرت به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی می نماید و به ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو و همیاری در زمینه پیشبرد تجارت خارجی، بویژه کالاهای سرمایه ای می پردازد. علاوه بر اهداف یادشده، بانک موصوف اقدام به کمک به جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو و تقبل مطالبات پژوهشی مبتنی بر شریعت در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی از ...

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:36:42
1 بازدید

بانک توسعه اسلامی چیست؟ چگونه تاسیس گردیده و در چه زمانی آغاز به کار کرده است؟

- بانک توسعه اسلامی توسط نخستین کنفرانس وزرای مالیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تاریخ 18 دسامبر 1973 تاسیس گردید و هدف آن ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در کشورهای عضو و جوامع مسلمان در سرتاسر دنیا مبتنی بر اصول شریعت اسلامی می‌باشد. بانک فعالیت خود را رسماً در 20 اکتبر 1975 آغاز نمود.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:36:27
1 بازدید

نقش مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد چیست؟

هرچنـد سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد تجـاری- صنعتی تابع مقررات سرمایه گذاری در آن منـاطق می باشد اما این امکان نیز فراهم است که سرمایه گذاران خارجی براساس قانون سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد سرمایه گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:35:55
1 بازدید

قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران کدام است؟

 قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی" مصــوب ســال 1381 شمسـی (2002 میــلادی) مـی باشـد کـه در ایــن مجموعــه از آن بـا عنــوان "قانون سرمایه گذاری خارجی" یاد می شود. دامنه شمول این قانون به سراسر قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و کلیه سرمایه ‌گذاران‌ خارجی می توانند براساس این قانون درکشور سرمایه گذاری نموده و از مزایای آن برخوردار شوند

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:35:40
1 بازدید

شهرکهای صنعتی چه ویژگی هایی دارند و چه تسهیلاتی در آنها فراهم است؟

شهرکهای صنعتی شهرک های پیش ساخته ای هستند که توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در قطبهـای صنعتـی سراسـر کشور ایجاد شده و آماده استفـاده برای سرمایه گذاران می باشند. لازم به ذکر است که در برخی از این شهرکها، کارخانه ها و کارگاههـای صنعتی ساخته شده آماده واگذاری است. نکته مهم در این شهرکها، در اختیار بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسی به شبکه های عمده حمل و نقل کشور می باشد.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:35:24
3 بازدید

آیا تأسیس شعبه و نمایندگی بعنوان سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود؟

  تأســیس شعبــه و یا نمایندگی، سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی گردد. سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید، مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا حصول تفاهمات قراردادی با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.

SuperUser Account SuperUser Account
پرسش 02/09/1400 09:35:08
اشتراک در پرسش های جدید
دی ان ان