جستجو
جمعه, 03 اردیبهشت,1400
Menu

2) اهداف اصلی بانک چه می باشد؟

ارسال شده: آذر 3, 1399

2) اهداف اصلی بانک چه می باشد؟

- در راستای اهداف کلی ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، بانک اقدام به تامین مالی پروژه‌ها و برنامه های سودده در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشورهای عضو می نماید. بانک همچنین مبادرت به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی می نماید و به ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو و همیاری در زمینه پیشبرد تجارت خارجی، بویژه کالاهای سرمایه ای می پردازد. علاوه بر اهداف یادشده، بانک موصوف اقدام به کمک به جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو و تقبل مطالبات پژوهشی مبتنی بر شریعت در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی از طریق صندوقهای ویژه تاسیس شده برای این هدف می نماید. بانک توسعه اسلامی به تامین مالی پروژه های توسعه ای در کشورهای عضو از طریق یک تعداد شیوه های تامین مالی مطابق با شریعت همچون وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، استصناع، مشارکت سهمی، خطوط اعتباری و غیره می نماید. بعلاوه، برنامه های تامین مالی تجاری شامل عملیات تامین مالی تجاری واردات (ITFO)، برنامه تامین مالی صادرات (EFS) و پرتفوی بانکهای اسلامی (IBP)، صندوق واحد سرمایه گذاری (UIF) سبب ارتقای تجارت میان کشورهای عضو می‌گردد.
ادامه مطلب

1) بانک توسعه اسلامی چیست؟ چگونه تاسیس گردیده و در چه زمانی آغاز به کار کرده است؟

ارسال شده: آذر 3, 1399

1) بانک توسعه اسلامی چیست؟ چگونه تاسیس گردیده و در چه زمانی آغاز به کار کرده است؟

- بانک توسعه اسلامی توسط نخستین کنفرانس وزرای مالیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تاریخ 18 دسامبر 1973 تاسیس گردید و هدف آن ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در کشورهای عضو و جوامع مسلمان در سرتاسر دنیا مبتنی بر اصول شریعت اسلامی می‌باشد. بانک فعالیت خود را رسماً در 20 اکتبر 1975 آغاز نمود.
ادامه مطلب

انتخابگر پوسته

دی ان ان