fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 28 خرداد,1403
Menu

جزئیات مطلب

افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قم

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری این مرکز که در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم مستقر است، با هدف پذیرش، تشویق و حمایت از‌ سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده و مرجع هماهنگی متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در استان به شمار می‌رود.

این مرکز تلاش می کند تا با تسهیل و تسریع در امور مربوط به فعالیت سرمایه گذاران خارجی گامی مهم در جهت فعال کردن این ظرفیت بالقوه‌ در توسعه اقتصادی استان قم بردارد.

خدماتی که در این مرکز ارائه می‌شود شامل اطلاع رسانی و ارایه ‌مشاوره های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی و انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز‌سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعابات، اکتشافات و استخراج معادن از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری است.

در این مجموعه، همچنین هماهنگیِ نمایندگانِ دستگاه‌های اجرایی  ذی‌ربط در ارتباط ‌با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذار با پیگیری امور مرتبط با ادارات و ارگانهای دولتی نیز صورت می‌گیرد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان