fa-IRen-US
جستجو
پنجشنبه, 24 خرداد,1403
Menu

جزئیات مطلب

تمدید مهلت فراخوان

به اطلاع می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی مندرج در سایت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  و به دلیل درخواست های واصله مبنی بر تمدید مهلت زمانی فراخوان و مشارکت برخی نهادهای صاحب مسئولیت در این خصوص ، به آگاهی می رساند مهلت مشارکت در فراخوان (( استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و واجد شرایط در زمینه تشویق و تسهیل سرمایه گذاری خارجی )) تا تاریخ 20 آذر ماه 1402 تمدید می شود.

باعنایت فرصت ایجاد شده ، مستدعی است کلیه واجدین شرایط ، درخواست های خود را تا تاریخ مقرر از طریق لینک فراخوان ثبت نموده و مستندات و مدارک خود را (در قالب یک فایل فشرده ) بارگذاری نمایند یا به آدرس ایمیل درج شده ، ارسال کنند.

لینک مشارکت در فراخوان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران :

https://investiniran.ir/fa-ir/farakhan

انتخابگر پوسته

دی ان ان