fa-IRen-US
جستجو
پنجشنبه, 24 خرداد,1403
Menu

جزئیات مطلب

در نهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان اردبیل مشکل طرح تولید آنزیم‌های صنعتی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل و مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، بررسی و رسیدگی مجدد به درخواست نماینده شرکت جامع نوآوران مدرن صنعت آران مجری طرح تولید آنزیم‌های صنعتی واقع در اراضی روستای گورادل از توابع شهرستان اردبیل تنها موضوع مورد بررسی بود.

 

این شرکت در پارک علم و فناوری استان فعال بوده و در مرحله رسیدن به طرح دانش‌بنیان می‌باشد. مجوز دانش‌بنیان آن در مرحله صدورمی باشد. میزان سرمایه‌گذاری جهت اجرای طرح 700 میلیارد تومان است و از لحاظ تأمین سرمایه‌ نیز هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. محصول تولیدی این طرح آنزیم میباشد که در زمینه های مختلف( تولید مواد دارویی، غذایی و...) بعنوان مواد اولیه کاربرد دارد. بعد از رسیدن به مرحله بهره‌برداری و تولید آنزیم، برآورد شده است که سالانه 4 هزار تن محصول تولید گردد که از این 4 هزار تن، 2 هزار تن مصرف داخلی و 2 هزار تن نیز به کشورهای هدف جهت صادرات( ازبکستان، تاجیکستان و...) در نظر گرفته شده است و این نوید داده می شود که با اجرای این طرح، کشور ایران از واردات در این زمینه بی‌نیاز و حتی صرفه جویی ارزی نیز برای کشور اتفاق خواهد افتاد.

 

در ادامه نمایندگان معاونت غذا و دارو، سازمان صمت، منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک به ارائه توضیحات و راهکارهای پیشنهادی در هر حوزه مربوطه پرداختند که  با عنایت به شرح مذاکرات مقرر گردید نماینده منابع طبیعی استان ظرف مدت 24 ساعت بعد از ارسال صورتجلسه، مستندات و مدارک مورد نیاز اراضی موات و ملی را تهیه و نسبت به صدور سند به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارایه نماید. و  مقرر گردید اداره کل ثبت اسناد واملاک استان بعنوان مرجع صدور  اسناد پس از دریافت مدارک حداکثر ظرف دو هفته نسبت به صدور سند اقدام نماید و نتجیه را به این مرکز گزارش نماید و  ظرف مدت یک هفته، نماینده شرکت مستندات موردنیاز را به سازمان صمت استان ارائه و سازمان مذکور نیز با نظر مساعد(با توجه به نیاز این شرکت به 20 هکتار زمین) بعد از بررسی‌های لازم، ظرف مدت 2 روز کاری مدارک دریافتی را جهت دریافت مجوز به سازمان متبوع خود ارسال نماید و نتیجه را تا 25 خرداد سالجاری به این مرکز اعلام نماید.

انتخابگر پوسته

دی ان ان