fa-IRen-US
جستجو
چهارشنبه, 02 خرداد,1403
Menu

جزئیات مطلب

دعوت دکتر فکری برای مشارکت پرشور مردمی در انتخابات

لازم است نسبت به تعیین سرنوشت کشور خود بی تفاوت نباشیم

بسم الله الرحمن الرحیم

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری و در اولین روزهای آغاز حیات طیبه خود؛ تعریفی جدید از مردم‌سالاری در عرصه جهانی ارائه نمود: مردم سالاری دینی. انتخابات و انتخاب بهترین ها برای تصدی پست های تاثیرگذار در سرنوشت دنیایی و عقلایی تک تک آحاد ملت؛ از مهمترین نمودهای این الگوی جدید اداره یک واحد سیاسی مستقل در عرصه جهانی بوده است. مشارکت در چنین امری نه فقط یک وظیفه دینی و سیاسی است بلکه حقی است که مبتنی بر نتایج آن افراد جامعه؛ مبتنی بر سلیقه و انتخاب اکثریت ؛ چگونگی حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور را تعیین می نمایند.سلیقه ها و راهبردها و رویکردهای متنوع برای اداره کشور در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی؛ سیاسی؛ اجتماعی و... ؛ البته در چارچوب وظایف و کارویژه نهادی که انتخابات برای تعیین نمایندگان ملت در آن برگزار می شود؛ با یکدیگر رقابت می نمایند. آنان که در تعیین سرنوشت خود مشارکت می نمایند هم از حق خود دفاع کرده اند و هم. اگر برنامه مورد نظر آنان برای اداره کشور رای اکثریت را بدست آورد؛ خواهند توانست از نمایندگان خود اجرای صحیح و بی کم و کاست آن برنامه ها را از طریق وضع قوانین و نظارت بر اجرا مطالبه نمایند و اگر نظر آنان در اقلیت قرار گرفت در پیشگاه خداوند انجام وظیفه کرده اند و از همان روز نخست بایستی تلاش نمایند با نظاره برنامه های رقیب؛ برنامه های خود را به گونه ای مورد بازنگری قرار دهند که بتوانند در انتخابات بعدی نظر اکثریت را نسبت به کارآمدی برنامه های اصلاح شده خود جلب نمایند اما مشارکت در انتخابات منافع دیگری هم برای آحاد ملت دارد. یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشورها که در محاسبات و تصمیم گیری های سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه‌گذاری در یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد؛ میزان حساسیت و مشارکت مردم یک کشور در تعیین سرنوشت سیاسی خود است. چرا که میزان مشارکت؛ ثبات سیاسی بلندمدت یک کشور را به عنوان عامل مهمی که برای یک سرمایه‌گذاری سودآور؛ ضروری است؛ تضمین می نماید. پس اگر ایجاد ایرانی آباد و پیشرفته مطالبه اصلی ماست؛ مشارکت در تعیین آینده سیاسی و اقتصادی از طریق حضور حداکثری در انتخابات یکی از ابزارهای مهم تحقق آن است. برای ساختن ایران و ایجاد اعتماد در بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی و برای سرعت بخشیدن به تحقق این هدف؛ لازم است نسبت به تعیین سرنوشت کشور خود بی تفاوت نباشیم. روز جمعه یازده اسفند ماه حضور هر چه بیشتر ما در عرصه تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور؛ مسیر رسیدن به اهداف توسعه ای کشور را کوتاه تر و کم هزینه تر خواهد نمود.

انتخابگر پوسته

دی ان ان