fa-IRen-US
جستجو
یکشنبه, 26 فروردین,1403
Menu

جزئیات مطلب

نهایی سازی سند مجمع سرمایه گذاران کشورهای سازمان همکاری شانگهای

دکتر ابوالفضل کوده‌ئی مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی در گفتگو با روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: در هفته جاری، با حضور نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، سند «مجمع سرمایه گذاران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای» بررسی و نهایی می‌شود.

وی افزود: پس از عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در سال گذشته، اولین میزبانی کشورمان در نشست‌های رسمی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در حوزه سرمایه‌گذاری و با برگزاری هشتمین نشست کارگروه سرمایه‌گذاری کشورهای عضو صورت می‌پذیرد.

ایشان در خصوص اهداف این همکاری‌ها به تعیین اهداف و تشویق همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حوزه سرمایه گذاری، شبکه سازی و توسعه روابط سرمایه گذاری بین کشورهای عضو و پیشرفت در همکاری های تولیدی و سرمایه گذاری بین بخش های پیشرو اقتصادهای  ملی کشورهای عضو اشاره کردند و افزودند براساس این اهداف، برنامه‌ریزی شده است تا پس از نهایی شدن این سند، همکاری‌های سرمایه‌گذاری ‌ چندجانبه در حوزه‌های مختلف بین اعضا افزایش یابد و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های متنوع تقویت گردد.

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک سازمان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که بخش قابل‌توجهی از جمعیت، وسعت و اقتصاد جهان را پوشش می‌دهد، بر اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از کارکردهای مهم سازمان همکاری شانگهای تأکید و خاطرنشان نمود در چارچوب این همکاری‌ها، حمایت از حوزه‌های اولویت‌دار به منظور توسعه تعاملات اقتصادی ایجاد می‌شود و شرایط مطلوب در حوزه سرمایه گذاری بین اعضا افزایش خواهد یافت.

انتخابگر پوسته

دی ان ان