fa-IRen-US
جستجو
یکشنبه, 30 اردیبهشت,1403
Menu

جزئیات مطلب

جلسه کارگروه تنقیح قوانین و مقررات حوزه سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.

در این نشست که با حضور هادی قوامی-معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی مهدی‌زاده- معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مسعود براتی- معاون سازمان سرمایه گذاری و ابوالفضل کوده‌ئی-مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری به همراه سایر  مدیران و نمایندگان حقوقی مجموعه سازمانها، بانکها و معاونتهای تابعه وزارت اموراقتصادی و دارایی کشور برگزاری گردید.

در ابتدای این جلسه و پس تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان سرمایه­گذاری در امر تنقیح و انتشار قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی و عرفی، ساختار و وظایف این سازمان در حوزه سرمایه­گذاری خارجی را تشریح کرد و گفت: در این گزارش از آخرین وضعیت تنقیح مقررات سرمایه­گذاری با توجه به تصویب‌نامه تنقیحی هیات وزیران، مراجع وضع و تنقیح قوانین مرتبط با سرمایه­گذاری و تامین مالی خارجی ارائه گردیده است.

سپس در ادامه این نشست مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تشکر از عملکرد بخش حقوقی سازمان سرمایه­گذاری در امر تنقیح قوانین و مقررات سرمایه‌سرمایه­گذاری، تصویب نامه تنقیحی سرمایه­گذاری را منشأ خیر و آثار عمومی برای کشور و سرمایه­گذاران خارجی دانست و افزود: اهمیت امر تنقیح قوانین و مقررات سرمایه­گذاری و برای ورود سرمایه­گذاری خارجی به کشور امری ارزشمند است و خلاصه اقدامات سازمان سرمایه‌گذاری در این عرصه را برای دستگاه‌های دیگر مرتبط با وزارت اقتصاد قابلیت اقتباس و الگوگیری دارد.

در ادامه این نشست هادی قوامی، معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی باتشکر از اقدامات این سازمان در امر تنقیح قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری اعلام نمود: اگرچه امر تنقیح قوانین در سازمانهای مختلف تابعه متنوع انجام می پذیرد اما همگی هدف واحدی در امر تنقیح قوانین و مقررات داریم و امتیاز این جلسه در سازمان سرمایه گذاری نسبت به سایر جلسات برگزار شده اینست که ما با اقدامات انجام شده در امر تنقیح قوانین و مقررات بصورت یک محصول آماده روبرو هستیم که باید بصورت قانون و مقررات جامع برای سرمایه­گذاران خارجی به زبان های زنده دنیا ترجمه شود.

در انتهای این نشست نیز نمایندگان دستگاه‌ها  حاضر پرسش‌های خود را مطرح نمودند و در پایان با اهداء لوح به جناب آقای مهرداد اسدپور رئیس گروه امور حقوقی و جناب آقای علیرضا میرویسی کارشناس مسئول حقوقی سازمان در امر تنقیح قوانین و مقررات، تقدیر به‌ عمل آمد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان