fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 11 مرداد,1400
Menu

جزئیات مطلب

در پنجاهمین جلسه مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار: شیوه نامه پنجره واحد فیزیكی كسب و كار تصویب شد

در پنجاهمین جلسه مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار؛

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، پنجاهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای هیأت، تشکل های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در روز دوشنبه 17 خرداد ماه برگزار شد.


بنا بر این گزارش، در این جلسه ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه هایی که بموجب مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مکلف به انجام وظایف مشخصی بوده اند، بر الزام اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از سوی این دستگاه ها تأکید شد.


در این جلسه مقرر شد، با توجه به اینکه مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، دارای زمانبندی مشخصی است، دستگاههای ذیربط باید در بازه زمانی مشخص شده، وظایف تکلیف شده را اجرا نمایند و ظرف مدت زمان دو هفته گزارش عملکرد اجرای مصوبات مزبور را به دبیرخانه هیأت ارائه دهند.


بر این مبنا، در صورتی که مصوبات دارای زمان بندی مشخصی بوده و زمان مقرر برای اجرای مصوبات سپری شده باشد، دستگاه های ذیربط باید در بازه زمانی فوق الاشاره، وظایف تکلیف شده را اجرا نمایند و در صورت عدم اجرا در بازه زمانی مقرر شده در این مصوبه، مراتب از سوی دبیرخانه هیأت به دستگاه های نظارتی عضو هیأت منعکس می شود.


بنا بر این گزارش، در خاتمه این نشست، متن پیشنهادی شیوه نامه اجرایی توسعه و گسترش خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار موضوع بند (3) ماده (1) چهل و سومین مصوبه شماره 120429/80 مورخ هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طرح و تصویب شد.

 

 

روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان