fa-IRen-US
جستجو
پنجشنبه, 07 مرداد,1400
Menu

تامین منابع مالی خارجی

دستورالعمل نحوه استفاده از فرم A درخواست وجه بانک توسعه اسلامی

دستورالعمل نحوه استفاده ار فرم  Aدرخواست وجه ازIDB
 
با توجه به توافقات به عمل آمده با بانک توسعه اسلامی درخصوص نحوه نقل وانتقال وجه از این بانک ،‌ضروری است دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات بانک مذکور تا اطلاع ثانوی در بند h  ردیف 8 فرم درخواست وجه به جای بانک واسط خود نام حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد IDB  را قید نمایند.

انتخابگر پوسته

دی ان ان