fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 28 خرداد,1403
Menu

تامین منابع مالی خارجی

شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری (ITFC)

شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری(ITFC)

عملیــات تامین مالی تجــاری واردات (کوتاه مدت)"شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری" (ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی  


بانک توسعه اسلامی در سی امین نشست سالانه خود که در تاریخ 24/6/2005 در کشور مالزی برگزار گردید تصمیم به ادغام برنامه های تامین مالی تجاری خود و تاسیس شرکت مستقلی تحت عنوان" شرکت اسلامی
بین المللی  تامین مالی تجاری" ITFC))  گرفت و شرکت موصوف با هدف ارتقاء و گسترش تامین مالی تجاری و افزایش اثرات توسعه ای تامین مالی تجاری بین کشورهای عضو شروع به فعالیت نمود.
  شیوه های تامین مالی ITFC :
الف ) تامین مالی کوتاه مدت به صورت مستقیم                         
ب) اعطای خط اعتباری به بانکها و موسسات مالی کشورهای عضو

 

شرایط و ضوابط تامین مالی تجاری
  - مواد خام و قطعات منفصله واجد شرایط برای تامین مالی می باشند. (معامله بر اساس عقد اسلامی مرابحه صورت می گیرد و 100% ارزش کالا قابل تامین اعتبار می باشد.)
- دوره بازپرداخت بین 6 تا 12 ماه است.
- نرخ کارمزد بر اساس لایبور 12 ماهه (Libor) دلار یا هر نوع ارز مورد معامله (مخابره شده توسط خبرگزاری رویتر) بعلاوه حاشیه سودی (Spread) نیز برای استفاده از تسهیلات تعیین می شود. در تمام شرایط نرخ کارمزد اعمال شده از سوی ITFC قابل رقابت با نرخ های بازار می باشد.
-در حال حاضر کارمزد تسهیلات کوتاه مدت فوق 75/4%+ Libor  است و هزینه مدیریتی اعتبار، حد اکثر تا 40 هزار دلار می باشد.
- برای استفاده از تسهیلات مزبور، ارائه ضمانتنامه بانکی جهت تضمین باز پرداخت تسهیلات برابر با اصل و فرع تسهیلات درخواستی ضروری است و بانک ضامن می تواند یکی از بانکهای دولتی و  یا خصوصی کشور باشد.
 -شرکت متقاضی بایستی قبلا مراتب پذیرش عاملیت از بانک ضامن جهت صدور ضمانتنامه را  از بانک عامل اخذ و به دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی ارائه نماید.

اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی درخواست تامین اعتبار کوتاه مدت از" شرکت اسلامی  بین المللی تامین مالی تجاری" (ITFC) و ضوابط لازم الرعایه توسط متقاضیان:


1- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر شرکت، همراه گزارش حسابرسی و یادداشتهای توضیحی (به زبان انگلیسی)،
2- مشخصات فنی کالای مورد نیاز وارداتی (به زبان انگلیسی)،
2- معرفی بانک ضامن جهت صدور ضمانتنامه برابر با اصل و فرع تسهیلات درخواستی (بانک ضامن
می تواند یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کشور باشد.) شرکت متقاضی بایستی قبلاً مراتب پذیرش  عاملیت از بانک ضامن جهت صدور ضمانتنامه را مطابق فرم و به دفتر وامها، مجامع و موسسات
بین المللی ارائه نمایند.
4- بررسی و پذیرش کتبی شرایط عمومی استفاده از اعتبارات فوق توسط شرکتهای متقاضی و رعایت کلیه ضوابط و مقررات آن ( شرایط عمومی )
5- استفاده از اعتبار مصوب بایستی طی یک برنامه زمانی مشخص صورت پذیرد (حداکثر یک ماه جهت پذیرش شرایط نهایی اعتبار مصوب، اعلام امضاء شخص مجاز ،  صدور ضمانتنامه بانکی ، گشایش اولین اعتبار اسنادی و نهایتاً استفاده کامل از اعتبار مصوب، حداکثر طی شش ماه)
6- هرگونه در خواست تمدید مهلت استفاده از اعتبار بایستی با ارائه دلایل،  مستندات و توجیهات کامل و انحصاراً از طریق دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی صورت پذیرد. در صورت موافقت برای تمدید مهلت استفاده از مانده اعتبار توسط دفتر مزبور و انعکاس تقاضای تمدید مهلت استفاده از اعتبار به ITFC ، شرکت موصوف برای تمدید مهلت استفاده از مانده اعتبار مجدداً، متناسب با مانده اعتبار، اقدام به اخذ هزینه مدیریتی می نماید.
7- هرگونه تعلل و عدم بهره برداری به موقع از اعتبار که منجر به انقضا، مهلت در نظر گرفته شده در بند 5 فوق و  نهایتاً ابطال اعتبار مصوب گردد، باعث می شود که درخواستهای آتی شرکت مزبور در اولویت دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی جهت انعکاس به (ITFC) قرار نگیرد.

شیوه درخواست استفاده از تسهیلات
- درخواست هر نوع تامین مالی بایستی از طریق مرجع رسمی مربوطه در هر کشور به "شرکت اسلامی
  بین المللی تامین مالی تجاری" (ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی  ارسال گردد. در جمــهوری اسلامی ایــران، مـــرجع رسمی مربوطه وزارت امور اقتصادی و دارایی – دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می باشد.

 خطوط اعتباری اعطایــی
"شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری" (ITFC) به منظور تامین مالی نیازهای وارداتی شرکتها و موسسات تولیدی کوچک و متوسط و بر پایه درخواست رسمی دفتر وامها، مجامع و موسسات بین‌المللی تسهیلاتی را در قالب خطوط اعتباری در اختیار بانکهای تجاری قرار می دهد.
متقاضیان با درخواستهای کمتر از 3 میلیون دلار می توانند جهت تامین مالی نیازهای ارزی برای واردات مواد خام و قطعات منفصله، درخواست بررسی تقاضای تامین مالی خود را به دفتر وامها مجامع و موسسات بین المللی ارائه نمایند.

 

ب:فرایند اخذ تسهیلات از " شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری"(ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی:

 

فرایند تصویب تسهیلات کوتاه مدت "شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری" (ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی در صورت ارائه  کامل اسناد و مدارک مورد نیاز به دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی حدداً 12-10 ماه به طول می انجامد. فرایند تصویب اعتبارات موصوف به شرح ذیل می باشد:
1- ارائه درخواست شرکت متقاضی همرا با اسناد و مدارک لازم به دفتر وامها ،مجامع و موسسات بین المللی( این اسناد شامل: اساسنامه شرکت متقاضی، صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر همراه با یادداشتهای توضیحی مربوطه، مشخصات فنی کالای مورد نظر(اسناد مزبور باید به زبان انگلیسی ارائه گردد) علاوه بر مدارک فوق، معرفی بانک ضامن و اخذ و ارائه نامه اعلام قصد از سوی بانک مزبور مشعر بر میزان اعتبار مورد تائید آن  بانک برای شرکت متقاضی و اعلام پذیرش عاملیت  ضروری می باشد. همچنین لازم است متقاضی استفاده از اعتبار قبلاً مراتب تائید شرایط عمومی استفاده از اعتبار را به دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی اعلام نماید،(شرایط عمومی)
2-  بررسی اولیه مدارک  و تائید آن توسط دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی،
3-  ارائه درخواست تصویب تسهیلات به ITFC ، توسط دفتر وامها، مجامع و موسسات
 بین المللی،
4-  بررسی  اسناد و مدارک در ادارات مربوطه ITFC،
5- ارائه شرایط  و ضوابط اولیه اعتبار توسط ITFC،
6- انعکاس شرایط و ضوابط اولیه اعتبار به شرکت متقاضی، توسط دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی و پیگیری برای اعلام مراتب تائید شرایط و ضوابط اولیه اعتبار توسط شرکت ذینفع به ITFC، (شرایط و ضوابط تسهیلات کوتاه مدت مزبور، قبلاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهایی و مورد تائید قرار گرفته است.)،
7-  پیگیری مراتب تصویب اعتبار توسط دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی،
8-  اعلام شرایط و ضوابط نهایی اعتبار و تصویب آن، توسط ITFC،
9- انعکاس شرایط و ضوابط نهایی اعتبار به ذینفع، بانک ضامن و وزارت بازرگانی (جهت انجام مراحل ثبت سفارش)،
10-   پیگیری توسط دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی  برای  ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت لازم الاجرا گردیدن اعتبار( این اسناد شامل:  تائید شرایط و ضوابط نهایی اعتبار توسط ذینفع، معرفی شخص مجاز امضاء کننده اسناد و مدارک، پرداخت هزینه مدیریتی اعتبار و صدور ضمانتنامه ارزی می باشد (مهلت ارائه اسناد لازم الاجرایی اعتبار یک ماه است.)،
11-  اعلام لازم الاجرا گردیدن اعتبار از سوی ITFC و انعکاس موضوع توسط دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی به بانک ضامن و ذینفع،
12-گشایش اعتباراسنادی و استفاده از تسهیلات،
13-پیگیری مراتبط استفاده کامل از تسهیلات و بازپرداخت آن توسط دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی

انتخابگر پوسته

دی ان ان