fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 31 اردیبهشت,1403
Menu

آرشیو اخبار

گام بزرگ تمرکززدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی جزییات ۳۵ اختیاری كه وزیر اقتصاد به استانها تفویض كرد / خدمات رسانی وزارت اقتصاد در استان ها سرعت می گیرد

شنبه, 27 فروردین,1401 / دسته ها: اخبار, اخبار ویژه

/

گام بزرگ تمرکززدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی جزییات ۳۵ اختیاری كه وزیر اقتصاد به استانها تفویض كرد / خدمات رسانی وزارت اقتصاد در استان ها سرعت می گیرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای سیاست های دولت سیزدهم و به منظور تمرکز زدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور، طی ابلاغی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و مدیران استانی دستگاه های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، تعدادی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه را با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به واحد های مذکور تفویض کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض خزانه دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم نمودن مقدمات و پیش نیاز های لازم، نظارت های مستمر در موارد تفویضی را به عمل آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذار شده را به صورت شش ماهه به وی ارائه نمایند.
بر اساس این گزارش فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ دکتر خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و مدیران استانی دستگاه های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده است را به تفکیک و تفضیل هر بخش در ادامه می خوانیم:
خزانه داری کل کشور:
- مجوز دسترسی به سامانه خودرو های دولتی به منظور:
الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه های اجرایی محلی استان
ب: امکان تغییر امضا های مقام های مجاز استانی
ج: امکان صدور مجوز شماره گذاری خودرو های دولتی سواری به استان
- امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه های اجرایی استان
- مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه های اجرایی محدوده همان استان
- انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی به طور مستقیم توسط خزانه معین 
- ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همچنین ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره حساب آنها نزد بانکها توسط خزانه معین
معاونت‌سیاست گذاری اقتصادی:
- نظارت بر انتخاب طرح های معرفی شده توسط دستگاه اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون‌بودجه سال ۱۴۰۱
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی:
- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات به صورت دوره ای و متناسب با نیاز هر استان
- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی به صورت دوره ای و متناسب با نیاز هر استان
- اختیار مدیران استانی برای جابجایی کارکنان بانک در سطح همان استان
کلیه موارد فوق پس از تصویب هیئت مدیره بانک قابل اجرا است .

معاونت توسعه مدیریت و منابع:

- ارزیابی عملکرد مدیران واحد های تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست ها، برنامه ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)
- افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده شده به ۴ درصد
مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای:
- اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، توسط هیئت های مستقر در استان ها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ده میلیارد ریال اعم از منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده( برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)
سازمان امور مالیاتی کشور: 
-بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون‌مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران:
-جابجایی پرسنل برای تأمین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی استان تا سطح کارشناس مسئول
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:
- اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یکسال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در  مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک
- اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یکبار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده اند، مشروط به اخذ کلیه مجوز های لازم و با ارزش ارزی روز اظهار نامه(۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دو‌برابر نصاب معاملات متوسط( بر مبنای ارزش ارزی روز فوق الذکر)
- اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه 
- اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ده روز اداری برای یکبار
- اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دوبار در مزایده به فروش نرسیده اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه
- اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام
- اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه نامه
- اختیار تمدید حواله های فروش برای یک مرتبه و  به مدت ۱۰ روز و در غیر اینصورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع گردد
- اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی
- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط
- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک
- اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهاد های حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دوبار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستا‌د
- اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یکبار حداکثر تا ۱۰ روز کار
موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذیحساب مستقل در استان تفویض می شود:
- اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه نامه با وثیقه گذار
- اختیار واریز حق الزامه کارشناس
- اختیار واریز ودایع شرکت کنندگان در مزایده
- اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری 
- اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان
- اختیار تمدید صدور حواله های فروش

سازمان سرمایه گذاری های و کمک های اقتصادی و فنی ایران:
-اختیار اعطای مشوق های سرمایه گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه گذاری به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

 

 

روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری

 

Print

/نظرات (0)

انتخابگر پوسته

دی ان ان